Nyheter

Nyhetsblänkare från Energikontor Sydost och Night Hawks. Missa inte våra nyhetsbrev i länken nere till vänster.

Handbok för nattvandringar – hjälp för dig som vill spara energi - Två guider om nattvandringar finns nu publicerade!

Den tekniska handboken om nattvandringar späckad med goda exempel finns nu tillgänglig på svenska. Tillsammans med publikationen "Nattvandra - ett bra sätt att börja spara pengar utgör dessa en bra grund för alla som vill testa nattvandringsmetoden i sin egna verksamhet.

Läs mer

Hur länge minns man en utbildning? - Grönt är skönt!

Det är svårt att veta vilka effekter en utbildning kan ha. Vi har försökt att mäta det. Ibland kan det vara svårt att övertyga och motivera ledning och chefer om fördelarna att lägga tid och pengar på att låta medarbetarna lägga några timmar på en internutbildning inom energibesparingar – vilket kan vara långt utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. Ledningen måste lita på att det kommer löna sig i form av besparingar.

Läs mer

Hjälp och tips för att energieffektivisera finns nu – först på engelska! - Save money and energy - "A Guidebook in Energy Efficiency"

De samlade erfarenheterna från 120 nattvandringar inom handel i sju europeiska länder är samlade i en guidebok. Den finns just nu utgiven på engelska och inom kort även på de sex övriga språken; svenska, danska, italienska, grekiska, franska och tyska.

Läs mer

Bra knep att spara energi och pengar

Att spara energi kräver inte alltid kostsamma investeringar! När vi gör nattvandringar ser vi ofta belysning som står på, ventilation som går dygnet runt, värme och kyla samtidigt i samma lokal och lite annat smått och gott. Dricka-kylar är ett område som kräver väldigt lite insats för att reducera onödig energianvändning. Häng med Roger ut i några butiker så berättar han ett sätt som kan spara tusentals kronor i energikostnad med en mycket liten investering.

Läs mer

Ljussätt istället för att lampsätt!

När glödlampan har fasats ut ställs konsumenterna inför nya produkter som energilampor, LED-teknik, lågenergilampor. Det här skapar många frågetecken och det är kanske inte helt lätt att veta vad man ska köpa när man står där ute i butiken.

Läs mer

Ljussättning och belysning för handel - Eftermiddagsseminarium i Oskarshamn 27 april 2015n

Sedan två år tillbaka har vi drivit ett projekt gällande energieffektiviseringar inom handel och affärer främst inriktat på onödig energianvändning när affären /företaget/butiken är stängd (utanför öppettid). Inom detta projekt har vi tidigare framgångsrikt hjälpt att energieffektivisera och utbilda personal i affärer/köpcentran i sydöstra Sverige.

Läs mer

Butiken kunde spara 12000 kronor per år - Timers till plug-in-kylar löste problemet

och återbetalningstiden på investeringen var bara en vecka!

Läs mer

Belysningsexperter föreläser i Kalmar

Gatubelysning och annan utomhusbelysning utgör stora delar av kommuners och andra belysningsägare drift- och underhållskostnader varav energianvändningen står för den största kostnaden. Med en ny anläggning är energibesparingar upp till 80% möjliga. Energikontor Sydost bjudit in flera av Sveriges främsta experter att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter kring utomhusbelysning till Kalmar den 17 mars, 8.45-16.15 på Calmar Stadshotell .

Läs mer

Utomhusbelysning på rätt sätt sparar energi och bidrar till jämställdhet

Genom att delta på belysningsdagen i Kalmar den 17 mars får du kunskap om hur du med rätt upphandlingar bidrar till ett hållbart samhälle och får en utomhusbelysning, som med rätt teknik, ger rätt ljus, på rätt ställe, till rätt drifts- och underhållskostnader.

Läs mer

Mät och styr!

Genom att följa temperaturen med små termometrar som loggar temperaturen regelbundet kan energiförbrukning minska betydligt i drickakylar som används ute i de allra flesta livsmedelsbutikerna.

Läs mer

Energisparutbildning för personalen för ett ännu grönare COOP i Karlshamn

Genom att göra energivandringar i butiker och inom handel strävar Energikontor Sydost efter att minska energianvändningen inom handel. Nu internutbildas personalen med.

Läs mer

Vem blir Årets energiklokaste livsmedelsbutik? - Glöm inte att anmäla din butik!

BELIVS och Energikontoret Regionförbundet Örebro har tagit fram en webutbildning "Den energikloka livsmedelsbutiken". Med korta informativa filmer och tydliga schematiska förklaringar får du handfasta råd kring energieffektivisering och hur energiförbrukningen i livsmedelslokaler kan minskas

Läs mer

Spara energi med temperaturövervakning - Kunskap – kraften som driver energibesparingar

Det kan vara en otacksam uppgift att ställa in tidsscheman för temperaturen på arbetsplatsen och i andra lokaler där många vistas. Alla kan inte bli nöjda samtidigt – det stämmer verkligen när det gäller temperatur och komfort. En del kommer att hävda att det är för varmt eller för kallt vissa tider på dagen. Några kommer att ta saken i egna händer och justera inställningarna själva eller använda extra element på rummen.

Läs mer

Från oljeeldning till ren återvinning minskade utsläppen med 69 ton koldioxid per år

För många butiksägare är energikostnaden något som bara löper på, men det finns en hel del pengar att tjäna om man ser över användningen. Det har ICA Maxi i Olofström gjort.

Läs mer

Energieffektivisering i företag – hur gör vi? - Night Hawks presenteras på den nationella konferensen i Malmö i november 2014

Länsstyrelsen i Skåne arrangerar en nationell konferens om projekt kopplat till energieffektivisering i företag och organisationer. Under dagen möts Länsstyrelser och Energikontor från hela Sverige för att dela erfarenheter av projekt som respektive organisation drivit med inriktning på energieffektivisering i företag och organisationer. Lyckade och misslyckade projekt presenteras samt vilka samverkansformer som fungerat bra respektive… View Article

Läs mer

Två butiker i Olofström på energiutbildning

Willys och ICA Maxi i Olofström har tidigare fått besök av Roger Gunnarsson från Energikontor Sydost och kommunens energi- och klimatrådgivaren Lars-Erik Helgren för att få hjälp med att identifiera möjliga energibesparingar.

Läs mer

Aktuella topplistan på de fem bästa energiråden

Runt om i Europa börjar butiker och köpcentrum få besök av våra energiexperter och vi börjar se mönster och trender i de råd som ges. Trots att Night Hawks spänner geografiskt från varma soliga Cypern, regniga England och till det ofta vädermässigt bistra Sverige kan vi konstatera att energiråden är likartade oavsett var man är. Vi har frågat våra energiexperter vilka energiråd som är deras fem vanligaste, och här är listan:

Läs mer

Utbildning och kunskap minskar energianvändningen

Hur mycket energi som används i en byggnad beror inte bara på själva byggnaden utan också hur de som vistas, bor, jobbar, besöker en byggnad gör. Studier visar att genom att genom att mäta och visualisera energianvändningen och kombinerar det med enkla beteendeförändringar kan man minska energianvändningen på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt.

Läs mer

Jobba energismart och minska kostnader – i Karlskrona

Den 23 maj deltar Night Hawks experter i ett seminarium i Karlskrona på temat energibesparingar

Läs mer

ICA på Öland får besök av Night Hawks

Under maj månad besöks två ICA-butiker på norra Öland av Night Hawks utsände energiexpert.

Läs mer

Coop Karlshamn satsar på miljön - Sydöstra Sveriges största solcellsanläggning?

Väl dolt på taket på COOP Karlshamn finns 680 solceller som producerar 7-8 % av butikens egna elbehov. Det är en del av en stor miljösatsning som butiken satsat på.

Läs mer

Night Hawks presenteras för Kalmars Citys köpmän

På måndag 17 mars 2014 deltar Roger Gunnarsson, projektledare för Night Hawks på ett möte för Kalmar Citys handel.

Läs mer

Online-modeller som visar på besparingspotential

Nu har vi publicerat flera kalkylatorer som hjälper till att undersöka vad ni kan göra för att spara energi. Testa dem!

Läs mer

Onlinehandboken på svenska

Nu finns en onlinehandbok för energibesparingar publicerad på svenska .

Läs mer

December 2013. Tidningen Energi- och miljö uppmärksammar Night Hawks

Branschtidningen Energi och miljö skriver i decembernumret 2013 en artikel om Night Hawks-projektet med rubriken "Nattvandrare ska avslöja energitjuvar". I artikeln beskrivs Night Hawks-projektet i detalj och metoden med nattvandringar beskrivs.

Läs mer

November 2013: Energi- och klimatrådgivarnätverket i Sydost

I november hade nätverket för de kommunala energi- och klimatrådgivarna nätverksmöte i Mönsterås.

Läs mer

November 2013: Energismarta affärer på Energiting Sydost

Utan mat står vi oss slätt och samtidigt står maten för ungefär en fjärdedel av klimatgasutsläppen. Hur får vi en matproduktion med minimerad klimatpåverkan? Och hur mycket energi används egentligen vid vår matproduktion?

Läs mer

Oktober 2013: Projektmöte på Samsø.

Projektkonsortiumet har regelbundna möten, ca en gång per halvår. I Oktober var det dags för den danska partnern att vara värd.

Läs mer

September 2013. Attraktiva Oskarshamn

Inledande möte med Attraktiva Oskarshamn. I Oskarshamn finns en stadskärna där det kan vara intressant att titta på energianvändningen och finna besparingar.

Läs mer

Maj 2013: Projekt kickoff.

Alla partners från de åtta Europeiska länderna samlas i Kalmar för kickoff.

Läs mer