Κύπρος

Το Night Hawks στην Κύπρο εκπροσωπεί η Stratagem Energy Ltd.

Stratagem Logo (824x353-200pi)

Η Stratagem Energy Ltd η οποία εδρεύει στη Λεμεσό, είναι ένας συμβουλευτικός ενεργειακός οργανισμός με ειδίκευση στους τομείς της διαχείρισης ενέργειας, αειφόρου διακίνησης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σημαντική δραστηριότητα της εταιρίας, αποτελεί η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργειακά προγράμματα, που έχουν σαν στόχο την διεκπεραίωση έργων που επικεντρώνονται στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.